Sabah Namazı Nasıl Kılınır


Sabah Namazı Nasıl Kılınır Konusuna Girmeden Önce Kaç Rekattan Oluştuğunu Öğrenelim

Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olacak şekilde toplamda 4 rekattır. Sabah namazı nasıl kılınır öğrenmeye, sabah namazının sünnetinin kılınışından başlayalım.

Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

1. Rekat – Sünnet


Sabah namazı nasıl kılınır – 1. rekat sünneti:
 1. Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya diyerek niyet edilir.
 2. Allahu Ekber diyerek namaza giriş tekbiri (iftihah) verilir.
 3. Sübhaneke duası okunur. (Tüm duaların okunuşlarına ulaşmak için kırmızı isimlerinin üzerlerine tıklayabilirsiniz, bu sayfadaki dualar kısmında alakalı duaya yönleneceksiniz)
 4. Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. diyerek eüzü besmele çekilir.
 5. Fatiha okunur.
 6. Bir Namaz Suresi okunur.
 7. Allahu ekber diyerek Rüku‘ya eğilinir. Rüku’da 3 kere Sübhâne rabbiyel-azîm denir.
 8. Doğrulurken Semi Allahu li-men hamideh denir. Tam doğrulunca da Rabbenâ leke’l hamd denir.
 9. Allahu ekber diyerek Secde‘ye gidilir. Secde’de 3 kere Sübhâne rabbiyel-a’lâ denir.
 10. Oturarak doğrulunur.
 11. Allahu ekber diyerek tekrar secdeye gidilir. Secde’de tekrar 3 kere Sübhâne rabbiyel-a’lâ denir.
 12. Allahu ekber diyerek ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır. (Kıyam)

2. Rekat – Sünnet

Sabah namazı nasıl kılınır – 2. rekat sünneti:
 1. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.
 2. Fatiha okunur.
 3. Bir Namaz Suresi okunur.
 4. Rüku‘ya eğilinir.
 5. Secde‘ye gidilir.
 6. İlk secdeden sonra, son oturuşa yani kade-i ahire‘ye geçilir.
 7. Ettahiyyatü okunur.
 8. Allahümme Salli okunur.
 9. Allahümme Barik okunur
 10. Rabbena Atina okunur.
 11. Rabbena okunur.
 12. Esselamü aleyküm ve rahmetullah diyerek önce sağ omuza sonra Esselamü aleyküm ve rahmetullah diyerek sol omuza bakacak şekilde baş çevrilerek selam verilir ve namaz tamamlanır.

Sabah Namazının 2 Rekat Farzının Kılınışı

1. Rekat – Farz

Sabah namazı nasıl kılınır – 1. rekat farzı:
 1. Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya diyerek niyet edilir.
 2. Geriye kalan kısımlar 1. Rekat – Sünnet‘te belirtilen biçimde (niyet haricinde) kılınır.

2. Rekat – Farz

Sabah namazı nasıl kılınır – 2. rekat farzı:
 1. 2. Rekat Sünnet‘te belirtilen biçimde 2. rekat farz kılınır.
 2. Namaz bitiminde, oturuş halinde, dua okunur, Allah’a zikredilir. (Tesbihat)
Sabah namazı nasıl kılınır öğrendiğimize göre şimdi de duaları öğrenelim.

Duaların okunuşları ve anlamlar

Sübhaneke duası

Namazların başında okunan suredir, giriş tekbirinden sonra okunur.
Okunuşu:
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.
* Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki “Ve celle senâük” cümlesi ile beraber okunur

Anlamı:
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyatü duası

Okunuşu
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Allahümme Salli duası

Okunuşu
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı
Ey Allah’ım! İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline
(ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e
“aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen
hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).

Allahümme Barik duası

Okunuşu
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı
Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline
bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e
(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd’sin (şanı büyük).

Rabbena Atina duası

Okunuşu
Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten
ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette
de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

Rabbena Firli duası

Okunuşu
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme
yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Anlamı
Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve
bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb’im
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.
Namaz sureleri

Namaz suresi bir tane değildir, birden fazla sure namaz suresi olarak geçer. Bu sureler aşağıdaki gibidir.
Fatiha suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim.
Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Anlamı:
Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur.
(Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.
Fil suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Elem tera keyfe feale rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bi-hicâratin min siccîl.
Fe-cealehüm ke-asfin me’kûl.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi?
Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı.
Böylece onları yenik ekin yaprağına çevirdi.
Kureyş suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Li-îlâfi kureyş.
Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
Fe’l-ya’büdû rabbe hâze’l-beyt.
Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
Kureyş’e kolaylaştırıldığı;
Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için;
Onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan,
Şu evin Rabbine kulluk etsinler.
Maun suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn.
Fe-zâlikellezî yedu’u’l-yetîm.
Ve lâ yehuddu alâ taâmi’l-miskîn.
Fe-veylün li’l-musallîn.
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
Ellezîne hüm yurâûn.
Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
Dini yalanlayanı gördün mü?
İşte o, yetimi itip kakar;
Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler.
Onlar gösteriş yaparlar.
Ve en ufak bir yardımı esirgerler.
Kevser suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
İnnâ a’taynâke’l-kevser.
Fe-salli li-rabbike ve’nhar.
İnne şânieke hüve’l-ebter.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
(Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.
Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Kafirun suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn.
Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Ve lâ ene âbidün mâ abettüm.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Leküm dînüküm ve liye dîn.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!
Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.
Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.
Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
Nasr suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.
Ve-raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
Fe-sebbih bi-hamdi rabbike ve’stağfirhu.
İnnehû kâne tevvâbâ.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün vakit,
Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan bağışlama dile.
Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Leheb suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.
Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb.
Se-yaslâ nâran zâte leheb.
Ve’mraetühû hammâlete’l-hatab.
Fî cîdihâ hablün min mesed.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.
Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
O, alevli bir ateşte yanacak.
Karısı da odun taşıyıcı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecek).
İhlas suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Kul hüve’llâhü ahad.
Allâhü’s-samed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekün lehû küfüven ahad.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
De ki: O, Allah birdir.
Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O’na muhtaçtır).
O, doğurmamış ve doğmamıştır.
Hiçbir şey O’na denk değildir.
Felak suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Kul e’ûzü bi-rabbi’l-felak.
Min şerri mâ halak.
Ve min şerri ğasikın izâ vekab.
Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
De ki: Ben, yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
Ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden,
Ağaran sabahın Rabbine sığınırım.
Nas suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Kul e’ûzü bi-rabbi’n-nâs.
Meliki’n-nâs.
İlâhi’n-nâs.
Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs.
Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.
Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
De ki: Ben, gerek cinlerden, gerek insanlardan (olsun),
İnsanların göğüslerine vesveseler (kötü düşünceler) fısıldayan,
O sinsi vesvesecinin şerrinden,
İnsanların Rabbine,
İnsanların hükümranına,
İnsanların ilâhına sığınırım.
Kürsi ayeti

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.
Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ard.
Men zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznih.
Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.
Ve lâ yuhîdûne bi-şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’.
Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard.
Ve lâ yeûdühû hifzuhümâ.
Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.
Anlamı:
Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur (O, ezelî bir hayatla diridir, varlığı kendindendir ve her şeye O varlık vermektedir).
Onu ne uyku ne de uyuklama tutar.
Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur.
İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O’na hiçbir şey gizli kalmaz).
O’nun dilediği dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, çok yücedir, çok büyüktür.
Sabah Namazı Hakkında

“Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” (İsrâ, 78)

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder